Главная » Семейное право » Образец заявления в орган опеки

Образец заявления в орган опеки

Образец заявления в орган опеки/службу по делам детей о лишении родительских прав

Начальнику служби у справах дітей ________

65026, м.Одеса, вул.Дерібасівська, 8

65000, м.Одеса, вул.________, __ кв.__

про надання проекту висновку органу

опіки та піклування про можливість позбавлення батьківських прав батька дитини

Я ________________________ маю від шлюбу з ______________ малолітню доньку __________________ ___.___._____ року народження.

Шлюб виявився невдалим та був розірваний ___.___._____ р. про що Київським відділом реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції в книзі реєстрації розірвань шлюбів зроблено відповідний актовий запис №____.

___.___._____ р. Київським районним судом м.Одеси ухвалене рішення по цивільній справі за моїм позовом до ______ про стягнення аліментів. Стягнуто з ______ аліменти на мою користь на утримання _______ у розмірі ¼ частини з усіх видів доходів щомісячно починаючи з ___.___._____ р. до досягнення ________ повноліття.

Незважаючи на зазначене рішення суду ______ ухиляється від свого обовrsquo;язку утримувати дитину та не сплачує аліменти.

Увесь час з моменту припинення фактичних барачних відносин наша донька — __________ проживає разом зі мною і знаходиться на моєму вихованні та утриманні.

В цей же час, її батько __________ свідомо ухиляється від виконання своїх батьківських обовrsquo;язків, не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема:

— не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини та ін.;

— не виявляє інтересу до внутрішнього світу дитини;

— не сприяє засвоєнню дитиною загальновизнаних норм моралі;

— не створюють умов для отримання дитиною освіти;

— та взагалі не спілкується з дитиною, що призвело до того, що остання не знає свого генетичного батька.

Зазначені обставини також підтверджуються наступними документами та відповідними заявами сусідів, а саме:Згідно довідки з місця проживання та склад сімrsquo;ї №____ від ___.___._____ р. __________________ зареєстрована та проживає з матірrsquo;ю та своєю донькою ___________ в кв._ по вул.________ в м.Одеса.

Відповідно до розрахунку заборгованості по аліментах від ___.___._____ р. затвердженого начальником відділу державної виконавчої служби Іллічівського міського управління юстиції заборгованість __________ на ___.___._____ р. становить ______ грн. Також встановлено, що за період з грудня 2009 р. по травень 2012 р. боржником аліменти не сплачувались.

Згідно заяви ___________________, хрещеного батька ______, ______ не приймає участі у вихованні дитині та не спілкувався з донькою впродовж останніх трьох років.

Відповідно до заяви _______________, _____________ не приймає участі у вихованні дитині та ніколи в місті проживання останньої не зrsquo;являвся.

Згідно заяви ______________, ___________ виховує доньку самостійно, батька не бачила понад три роки, свого батька не знає та не памrsquo;ятає.

Відповідно до заяви _______________, останній батька ___________ ніколи не бачив та спостерігав, що дитина виховується матірю.

Зазначені обставини, як кожна окремо, так і в сукупності, дають підстави стверджувати про ухилення _____________ від виховання дитини та свідомого нехтування своїми обовrsquo;язками щодо останньої.

Крім того, в мене є труднощі щодо отримання від _________ дозволу на виїзд з донькою за кордон, а саме: на відпочинок та до родичів в Російську Федерацію, чим порушуються наші права та свободи вільного волевиявлення та пересування, дитина позбавлена можливості відвідувати та спілкуватись з родичами.

У звrsquo;язку з викладеним, —

Перевірити обставини ухилення ______ від виховання малолітньої ___________ та свідомого нехтування своїми обовrsquo;язками щодо останньої та видати висновок про можливість позбавлення батьківських прав ________________ у відношенні Сердюк Катерини Дмитрівни 24.05.2008 року народження.

О admin

x

Check Also

Обязанности супругов по взаимному содержанию, Белорусский женский портал

Создавая семью, муж и жена принимают на себя обязанность заботиться друг о друге. Взаимная материальная поддержка супругов вытекает из самой сущности брака, который предполагает ведение супругами общего хозяйства, расходования ими ...

Обязанности супругов по взаимному содержанию

Под ред. В. Ф. Чигира, А. М. Хвостова Изд-во Беларусь, Минск, 1978 г. Приведено с некоторыми сокращениями Алиментное обязательство возникает только между супругами, брак которых зарегистрирован в установленном законом порядке. ...

Обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей по закону (2018 год)

Какие обязанности у родителей по воспитанию и содержанию детей? Большинство людей своих детей любит, заботится о них, стараясь хорошо воспитать, привить разнообразные жизненно необходимые навыки и дать наилучшее образование. При ...

Обязанности ребенка с 14 лет

§ Давать письменное согласие для приобретения или прекращения гражданства РФ (ст.9 Федерального закона О гражданстве РФ. § Может выбирать ( с согласия родителей0место жительства (статья 20,26 Гражданского кодекса РФ) § ...

Обязанности отца после развода — семейный кодекс, перед ребенком, права

В обществе очень много ошибочных мнений по поводу того, как должны себя вести бывшие супруги после развода. При этом мнения у представителей разных полов разные. Представительницы прекрасного пола считают, что ...

Обязанности Мужчины и Женщины~ — Веда-дом

Глупец ищет счастье вдали, мудрый растит его рядом с собой. Обязанности Мужчины и Женщины Обязанности Мужчины и Женщины В Ведах есть особые рекомендации для мужчин, так как они склонны забывать ...

Обязанности мужчины и женщины в семье

Здравствуйте, мои дорогие читатели и гости блога! Семья является центром жизни человека и общества. Она может состоять из различного числа человек, но обычно в нее обязательно входят муж и жена. ...

Обязанности мужа и жены в семье: список

Испокон веков прямой обязанностью мужчины было обеспечивать семью. Кроме удовлетворения финансовых потребностей, мужчина обязан быть поддержкой и опорой для своей женщины, примером для детей. Но мужчины неодинаковы, и список действий ...

Обязанности мужа и жены

Взвалив на себя мужские функции, женщина начинает чувствовать себя измученной и опустошенной. Она берет на себя слишком большую ответственность, зарабатывает деньги и принимает решения, а потом искренне удивляется, почему муж ...

Обязанности мужа в семье — главные обязанности мужчины в семье

Тема очень интересная, особенно в среде женщин. Что же всё ; таки входит в обязанности мужа в семье? Моё субъективное мнение, подсказанное личным опытам. В первую очередь: Муж должен быть ...

Обязанности и права супругов общество — Школьные

Вступившие в брачный союз мужчина и женщина обладают как личными неимущественными, так и имущественными правами и обязанностями. Личные права и обязанности супругов следующие. Вступая в брак, супруги могут по своему ...

Обязанности жены и мужа в семье, Creu

Рассмотрим непростую тему обязанностей мужей и жен в семье с точки зрения древней мудрости Отсутствие счастья в отношениях означает, что либо у вас нет знания, либо вы его не применяете, ...

Обязанности жены и мужа в семье

Рассмотрим непростую тему обязанностей мужей и жен в семье с точки зрения древней мудрости Вед. Отсутствие счастья в отношениях означает, что либо у вас нет знания, либо вы его не ...

Обязанности жены и мужа в Исламе, Блог одного мусульманина

В наше время между мужьями и женами встречается огромное число проблем, конфликтов. Главная причина, как обычно проста ; недостаток веры в Аллаха и незнание (либо невыполнение) прав и обязанностей по ...

Обязанности жены в семье — Женский журнал: международный женский сайт-Ньюледи

20 правил что бы мужчина любил и обожал всегда одну женщину Согласно ведической психологии, счастье семьи всецело в руках женщины. Обязанности жены в семье достаточно непростые. Женщина, по сути, должна ...

Обязанности детей — права и обязанности ребенка

С самого рождения дети имеют множество прав. По мере их взросления к правам прибавляются также и обязанности. Чаще всего защиту прав ребенка представляют его родители. Кроме того, за соблюдением прав ...

Обязанности в семье — распределение обязанностей жены и мужа в семье

Обязанности в семье – тема, которая является источником конфликтов для большинства семейных пар. Кто должен заниматься мытьем посуды, а кто уборкой? Кто должен материально обеспечивать семью, а кто нянчить детей? ...

Объекты права общей совместной собственности супругов

Объекты права общей совместной собственности супругов В Семейном кодексе перечислены возможные объекты со­вместной собственности супругов и основные источники ее воз­никновения (п. 2 ст. 34 СК). К общему имуществу супругов согласно ...

Общий порядок заключения трудового договора

Общий порядок заключения трудового договора. Документооборот В соответствии с ТК РФ работодатель обязан оформлять трудовые отношения с работником в письменном виде (статья 67 ТК РФ). При заключении трудового договора лицо, ...

Общие долги супругов раздел при разводе

Если будет подано заявление о разделе. Раздел общих долгов может быть еще более болезненным процессом, чем раздел общего имущества, особенно если как обычно и бывает кредиты оформлены только на одного ...

Общие долги супругов и исковая давность

Недавно мое внимание привлек вопрос о распределении общих долгов супругов и исковой давности и, вот, решил обсудить данную тему. Меня даже больше интересует не превалирование в судах той или иной ...

Рейтинг@Mail.ru